SEGPROT-4 El pla d'Autoprotecció de la UPF (No presencial)

Test case as teacher user